Co nabízím


"Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic."

Edmund Burke, zakladatel konzervatismu

Co vy?

Trápí vás pomatenost české politiky, degenerující EU s totalitní Komisí, paralyzujícími regulacemi, bující byrokracií, omezováním národního státu a občanských svobod, vnucovanou migrací a ignorováním vůle občanů? 

Vítejte mezi většinou voličů Prahy 4.

Volte tentokrát jinak než emocemi a povrchním posuzováním manýr toho či onoho politika a vneste do politiky racionalitu, informovanost, civilizovanost, spolehlivost, bezpečnost, tvořivost a dobrou náladu.

K tomu potřebujete něco, co v ní dnes bolestivě chybí: Klasického konservativce anglického střihu fair-play s celoevropským nadhledem, ale s vědomím svébytnosti každého evropského národa.

Ten je v Praze 4 jen jeden.

Já. V Braníku.Proč?

Vrátili jsme se na západ geografický, který však přestává být Západem ideovým, mění se v další totalitní systém a tlačí nás do další nebezpečné historické krize ohrožující samotné základy civilizace. Budeme v ní muset na sebezáchranu rychle improvizovat. Bez kompasu, vědomí kontinuity a viditelného cíle nebudeme vědět jak. Já takový kompas nabízím.

Návrat k ideovým kořenům západní civilizace, od antického Řecka a biblického Izraele, přes imperiální Řím, křesťanství, renesanci, osvícenství, po vědeckou a technickou revoluci, parlamentní demokracii, nebývalou prosperitu a svobodu.

Obnova „smlouvy mezi generacemi bývalými, současnými a budoucími“, řídící se přikázáním „žij tak, abys po sobě zanechal svět lepší, než jsi jej našel“.

Názorová vytrvalost, stavěná na faktech, řízená nadhledem věčnosti, brzděná stupněm praktičnosti, nepodléhající krátkodobým trendům, vyvíjející se k lepšímu reformou bez dramatických převratů a sociálních experimentů.

Svobodná debata usilující výměnou názorů a informací o realistický obraz světa, bez jakékoli cenzury a umlčování, s nutností znát, zvažovat a racionálními argumenty a fakty dokazovat nebo vyvracet odlišné pohledy.

Zdravý rozum a brzda utopickým nesmyslům v každém rozhodování, bez ohledu na krátkodobé výhody či nevýhody.

Konzervativní pravicový nepopulismus. 

Jak?

Přestat si plést demokracii s liberalismem degenerujícím v novou byrokratickou diktaturu kombinující moc státní a nadstátní s mocí oligarchickou a s mocí nevolených a nekontrolovaných organizací.

Zastavit rozklad civilizace liberálními extrémy: Kult okamžitých a krátkodobých výhod. Neukázněná sebestřednost. Zpohodlnělost a neochota překonávat překážky. Ztráta mužnosti a neúcta k vojenství. Likvidace národní svrchovanosti. Demontáž rodiny a přirozené sexuality. Nerozlišování dobra od zla. Ztráta smyslu pro krásu a posvátno. Tolerování netolerance a ustupování zlu.

Vrátit civilizaci budoucnost osvědčenými konzervativními nástroji:  Práva výměnou za povinnosti. Svoboda za odpovědnost. Opatrné reformy bez destruktivních revolucí, v souladu s principy tvoření a evoluce. Rozumné zákony uplatňované na všechny stejně. Metody vládnutí odměňující dobro a trestající zlo. Osvobození soukromého podnikání od byrokratických překážek. Bádání místo kázání. Zakotvení v realitě a z ní vycházející ideje a činy. Balancování ideálního s proveditelným.

Konzervatismus civilizaci dává morální kompas k návratu z destrukce ke kreativitě.

 

Co získáte?

Kromě zábavného reportéra dramat a frašek z útrob české politiky v ní budete mít propagátora takovýchto zásad:

Orientace: Patříme jednoznačně na Západ i v jeho současné sebevražedné krizi a dlužíme mu podíl na jeho záchraně. Jsme k tomu vybaveni pamětí dvou totalit a z nich vypěstovanou alergií na totalitní manýry. K tomu ale potřebujeme napřed zachránit sebe.

Obrana: Nezpochybnitelné členství v NATO, ale zaostření na obranu členských států místo vzdálených misí, především na zastavení migračních toků, které společně s islamizací představují nejakutnější hrozbu. Větší podíl na vlastní obraně, zvýšení počtu bojeschopných a kvality technologie. Zachování dosavadních práv bezúhonných občanů vlastnit zbraň a posílení civilní obrany.

EU: Odmítnutí všech diktátů a vypovězení smluv narušujících národní svébytnost, posilujících nadnárodní moc bruselské byrokracie, podrývajících demokracii, oslabujících bezpečnost, omezujících svobodu slova a ohrožujících kontinuitu západní civilizace. Po zkušenostech z nekonečného handrkování o brexit zaostřit místo czexitu na přeorání evropských institucí tak, aby jim nemohli vládnout dnešní antidemokraté, bezostyšní obdivovatelé Marxe a vykonavatelé etnické a kulturní genocidy Evropy. Demontovat EU na kostru původního společného trhu v koordinaci s ostatní Střední Evropou a s evropskými stranami usilujícími o totéž.

Rusko: Vyloučit spojenectví s Ruskem proti Západu, ale tlumit konflikty riskující vyhrocení do války, otevřít obchod a počítat s možností spolupráce na obraně před agresivním islámem.

Média: Zabránit veškerým snahám o cenzuru médií.

Právo: Důsledné uplatňování stejných práv a povinností pro všechny občany a přísná pravidla pro udělování pobytu cizincům. Ochrana práv a bezpečí žen a standardních rodin. Právní postih propagátorů ideologií ohrožujících svobodu a bezpečnost občanů a pravidla právního státu. Revize aktivit a financování politických „neziskových organizací“. Urychlení soudních řízení obchodních sporů a ekonomických zločinů. Regulace exekucí podle britského vzoru se stanoveným soudním postupem a tarify.

Ekonomika: Maximální usnadnění soukromého podnikání. Omezení byrokracie umožňující přesun státních zaměstnanců do soukromého sektoru. Podpora řemesel a technických oborů a omezení neproduktivních oborů. Zjednodušení a snížení daní.

Státní správa: Právní a hmotná odpovědnost politiků a byrokratů za mrhání veřejnými financemi.

Školství: Zrušit inkluzi, která vrhá méně nadané žáky do trvalého pocitu méněcennosti. Zavést odlišné systémy vzdělání pro žáky nadané akademicky nebo zručně. Zvýhodnit učení řemesel a technických oborů. Zlepšit výuku historie západní civilizace, kultury a etiky. Zvýšit platy pedagogů k úrovni ostatních vysokoškoláků. Zrušit regulace znesnadňující pedagogickou činnost nebo zatěžující pedagogy přidáváním neplacené administrativy.

 

Nevěř a ověř

Mou ideovou konsistenci si můžete ověřit z mých snadno nagooglovatelných článků a pochval, pomluv, urážek a útoků.

Seznam mých stále dotiskovaných knížek v nakladatelství Eminent máte ZDE.