Poslat příspěvek 

"Vítejte na palubě tvůrčího a civilizovaného fair-play konservatismu. Díky za příspěvek na kampaň."Darovací transparentní účet

4757117399/0800

Jako variabilní symbol prosím uveďte svoje datum narození (formát DDMMRRRR) nebo IČO a do textu platby napište „DAR–KURAS-(obec vašeho trvalého pobytu)“.
Je-li dar nad 1000 Kč, vyplňte prosím darovací smlouvu.